KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

STTTên khách hàngTên/Quy cáchĐVTSố lượngSố ngày
hoàn thành
Thời gian hoàn thànhNgày xuất xưởng
1Năng Lượng sinh Học Phú Tài Lò sấy thùng quay Bộ 1 6002/4/2014→02/06/201426/07/2014
2Dăm gỗ Vina( Quảng Ninh) Máy sàng phân loại kích cỡ dăm gỗ -2 cụm khay Cái 1 2022/4/2014→12/05/201410/05/2014
-Khay sàng Ø45 mm Cái 2
Khay sàng Ø28.6 mm cái 2
Khay sàng Ø4.8 Cái 2
Khay sàng dưới không lỗ( Khay bụi) Cái 2
Khay sàng phân loại chiều dày dăm 8mm Cái 2
3Kỹ Nghệ Á Châu (Thái Bình) Mâm, trục, Bazo máy chặt dăm Ø1400mm Bộ 1 2511/4/2014→06/05/201426/06/2014
4Á Châu( Phú Yên) Sửa chữa mâm chặt Cái 1 025/05/2014
5Bao Bì Huy Tiến Lò hơi 4 tấn/h Cái 1 6019/04/2014→19/06/201419/07/2014
Hệ thống xử lý bụi Cái 1
6Công ty VIỆT HƯNG (Chú Diễn) Xyclon xử lý bụi lò hơi 1 tấn/h Bộ 1 2508/5/2014→2/06/201417/06/2014
7Anh Tin Chỏm cầu Øn650 x thép dày 12 mm Cái 2 708/5/2014→15/05/201418/05/2014
Chỏm cầu Øn600x thép dày 10 mm Cái 2
Cuốn ống Øn650x dài 1500x dày 10mm Cái 1
Cuốn ống Øn600x dài 1500x dày 8mm Cái 1
8Bảo thắng ( Kiệm) Xyclon Cái 1 1230/4/2014→12/05/201423/05/2014
Ống Øn200 x thép 3mm mét 20
9Hoàng Phiên Ống Øn2400x dài 1480x thép dày 10 mm Cái 4 1510/05/2014→25/05/201426/05/2014
Ống Øn600x dài 1980x thép dày 10 mm Cái 4
Ống Øn500x dài 200x thép dày 10 mm Cái 4
Côn Øn2400xØntrong 605 x cao 400 x thép dày 10mm Cái 4
Côn Øn2400xØntrong 505 x cao 100 x thép dày 10mm Cái 4
10DNTN ANH VY Chỏm cầu Øn920x thép dày 10 mm Cái 4 712/5/2014→19/05/201430/05/2014
Ống Øn920 x dài 1500x thép dày 8mm Ống 2
11Mạnh Hùng Máy sàng phân loại kích cỡ dăm gỗ -1 cụm khay Cái 1 3019/5/2014→18/06/2014 06/06/2014
Khay sàng Ø45 mm Cái 1
Khay sàng Ø13 mm Cái 1
Khay sàng Ø7 mm Cái 1
Khay sàng Ø4,8 mm Cái 1
Khay sàng Ø3mm Cái 1
Khay sàng không lỗ ( Khay bụi) Cái 1
Khay sàng phân loại chiều dày dăm 8mm Cái 1
12Nước khoáng Quy Nhơn Ghi lò hơi 750 kg/h Bộ 1 1019/5/2014→29/05/201408/6/2014
13Năng Lượng Việt Nam Máy sàng phân loại kích cỡ dăm gỗ -1 cụm khay Cái 1 2002/6/2014→22/06/201424/06/2014
Khay sàng Ø45 mm Cái 1
Khay sàng Ø40 mm Cái 1
Khay sàng Ø22.2 mm Cái 1
Khay sàng Ø13 mm Cái 1
Khay sàng Ø9.5 mm Cái 1
Khay sàng Ø7 mm Cái 1
Khay sàng Ø4.8 mm Cái 1
Khay sàng Ø3 mm Cái 1
Khay sàng không lỗ ( Khay bụi) Cái 1
Khay sàng phân loại chiều dày dăm 8mm Cái 1
14Viện Nghiên Cứu Cơ Khí Máy sàng dăm, công suất 90 tấn/h Cái 1 3002/6/2014→2/07/2014 06/07/14
15VIJACHIP DA NANG Má xích ngoài lớn Cái 54 1010/6/2014→20/06/201416/06/2014
Má xích ngoài nhỏ Cái 54
Má xích trong lớn Cái 54
Má xích trong nhỏ Cái 54
16CBLS Bông Hồng Bình chứa khí nén 2000 lít Cái 1 2010/6/2014→30/06/201430/6/2014
17An Phát Bình chứa khí nén 1200 lít Cái 1 1016/6/2014→26/06/201425/06/2014
18Nông Nghiệp Bình Định Phểu đóng bao-cụm 2 phiểu - ngày 15-8-2014 giao hàng. Bộ 1 4523/6/2014→12/08/2014
Phểu đóng bao-cụm 4 phiểu - ngày 15-8-2014 giao hàng. Bộ 1
Ống khói Ø610 x dài 10.000 mmx thép 5mm - ngày 10-9-2014 lắp ráp Cái 1
Chảo vo viên - ngày 10-9-2014 lắp ráp Bộ 1
19Á Châu( Phú Yên) Sửa chữa mâm chặt Cái 1 027/05/2014
20Năng Lượng sinh Học Phú Tài Lò sấy thùng quay Cái 3 14026/06/2014→16/11/2014
Ngày 26/08 -Lắp lò thứ nhất. 0
Ngày 16/10 -Lắp lò thứ hai. 0
Ngày 16/11 -Lắp lò thứ ba 0
21Duyên Hải Hệ thống xử lý bụi Cái 6 603/07/2014→3/9/2014
Ngày 13/08 lắp 2 cái loại 3 tấn/h và 1 cái loại 2.5 tấn/h 0
Ngày 3/09 lắp 2 cái loại 3 tấn/h và 1 cái loại 2.5 tấn/h 0
22May An Nhơn Lò hơi 2 tấn/h Cái 1 6029/07/2014→29/9/2014
Hệ thống xử lý bụi Cái 1
Hệ thống sấy không khí đốt Cái 1
Bầu góp hơi 500 lít Cái 1
23Dăm gỗ Vina( Quảng Ninh) -Khay sàng Ø7 mm Cái 2 3013/8/2014→13/09/2014
-Khay sàng phân loại chiều dày dăm 8mm Cái 5
-Khay sàng Ø28.6 mm Cái 5
-Khay sàng Ø45 mm Cái 5
-Khay sàng Ø3 mm Cái 2
STTTên khách hàngTên/Quy cáchĐVTSố lượngSố ngày
hoàn thành
Thời gian hoàn thànhNgày xuất xưởng